infotabla martinova hajdina2023

Turistične table v občini Hajdina:

Turistična tabla župnije Hajdina:

Pot Sv. Martina: