hajdina obmocje berlaSkrivnosti reke Drave se najlepše razodenejo v skritih mrtvicah, rečnih rokavih, poplavnih logih, brzicah in prodiščih. Ti naravni habitati so ohranjeni tudi na območju Berla v Hajdošah, kjer lahko opazujemo poplavno območje reke Drave z nekdanjimi mrtvicami ter pristnim rastlinstvom in živalstvom.

Za ohranitev tega pomembnega ekosistema je Občina Hajdina uredila 2 kilometra dolgo krožno naravoslovno pot Berl. Zaščitni znak poti je ptič vodo- mec, ki sodi med ogrožene živalske vrste. Na delu poti je urejena učilnica v naravi, v kateri so pred- stavljene značilne rastlinske in živalske vrste tega območja.