Že leta nazaj so bile prisotne ideje in spodbude, da bi Občina Hajdina poleg številnih prizadevnih in uspešnih društev imela tudi svoje turistično društvo.

Na povabilo župana občine Hajdina mag. Stanislava Glažarja in občinskega svetnika Franca Mlakarja je bil formiran Iniciativni odbor za ustanovitev TD, ki je pripeljal postopek tako daleč, da je bil 4. 4. 2011 ustanovni zbor članov, na katerem je bila za predsednico izvoljena Sonja Brlek Krajnc.

Želimo si, da bi bilo Turistično društvo Mitra Hajdina tisto združenje ljudi, ki želi občino Hajdina narediti razpoznavno tudi po turistični in gospodarski plati, saj imamo marsikaj, česar mogoče niti sami še ne poznamo dovolj, in marsikoga, na kogar smo lahko upravičeno ponosni. Vse to pa bomo lahko javnosti predstavili ob sodelovanju vseh že delujočih društev, ki bodo med seboj usklajevala delo in izdelala koledar prireditev, dogodkov in aktivnosti, ki ne bodo namenjene izključno nam, občanom iz sedmih vasi, ampak tudi drugim, ki bodo prihajali v naše kraje kot naključni obiskovalci ali kot turisti.

Statut društva TD Mitra Hajdina

Plan dela TD Mitra Hajdina